Hvad er design og innovation egentlig, og hvordan kan jeg integrere det i min undervisning?

Af Henriette Juel Olsen

Hvad er design og innovation egentlig, og hvordan kan jeg integrere det i min undervisning?

Af Henriette Juel Olsen, Co-founder & Kaospilot

Designprocesser og innovation kan være flyvske begreber og svære at bruge i praksis, hvis man ingen værktøjer har. Det kan være gavnligt, lærerigt og oplysende at være på kursus i innovation og design og lære om begreberne og teorien bag ordene, men det kan være rigtig svært at tage det med ind i undervisningslokalet bagefter. I vores optik er design og innovation noget man lærer bedst ved at bruge det i praksis og få det “ud gennem hænderne”. Begrebet learning by doing kommer virkelig til sin ret her.Med det sagt, vil vi her give et kort overblik over, hvad der ligger bag ordene design og innovation, og dermed hvad produktet ideide er bygget på. ideide er en kreativ værktøjskasse fyldt med spændende, sjove og lærerige øvelser til planlægning af et design- og innovationsforløb. Ved brug af ideide vil du få en dybere forståelse af, hvad vi i denne forbindelse mener med at design og innovation skal læres ved learning by doing.

Design og designtænkning

Begrebet designtænkning er teorien om skabelse af det bedste produkt, oplevelse eller koncept, ved brug af en bevidst strategi eller forløb. En designproces kan virke kaotisk i begyndelsen, men der er en mening med galskaben. Ved at være åben og ikke sætte begrænsninger op for sig selv i den indledende fase, kan man komme længere omkring i sin idégenerering og udforming af koncept, og derved skabe tanker og ideer, som ellers var blevet stoppet  af den kritiske tankegang, der ofte eksistere i traditionelle processer. En designtænknings proces følger nogle på forhånd klarlagte faser, hvilket sikrer fremgang og værdi for alle parter i slutproduktet.

Designtænkning fokuserer på at stille de rigtige spørgsmål, udfordre antagelser, generere en række nye muligheder og læring gennem målrettede stadier af iterativ prototypefremstilling. Det er en iterativ proces med rammer, øvelser og en høj grad af brugerindragelse og tests.

Designtænkning er en orientering mod læring, der omfatter aktiv problemløsning og tro på ens evne til at skabe forandringer der har indflydelse. Når man bliver designtænker, refunderer man hvordan man ser verden; problemer bliver muligheder, fejl bliver blot et middel til at lære og glæden ved at skabe noget nyt som skaber værdi for andre, giver en følelse af fremgang og mening.

Innovation

En god idé er noget, du arbejder for at få, men i sidste ende er det innovation der løser problemet. Design er en bevidst proces, hvor innovation er slutproduktet. Innovation er altså ikke bare en ny idé, men nærmere en idé der er blevet gjort noget med, så den skaber værdi for andre ved at løse et problem eller dække et behov.

Ved at følge processen i ideide, sikrer du, at der altid kommer noget nyt og lærerigt ud af forløbet. Forvent dog ikke at den dybe tallerken altid bliver vil blive skabt på ny. Med design og innovation i folkeskolen handler det lige så meget om at lære eleverne processen, som det handler om at skabe en god løsning.

Med ideide handler det om at øve sig i processen og til sidst komme til et sted, hvor man ikke længere tænker over, hvorfor man laver research før man kommer på ideer, og hvorfor man laver prototyper før man udvikler. ideide's designproces vil op igennem de videregående uddannelser og arbejdslivet, være en proces der kan trække frem, når der skal udvikles eller findes en løsning på en problemstilling. Det bliver så at sige en grundlæggende model der kan bruges i alle henseender, på tværs af fag og emner, professionelt såvel som privat.

Vi ved endnu ikke hvilke jobs den næste generation kommer til at beside om 10, 20, 30 år, men vi ved, at vi altid vil få nye ideer og nye problemstilleringer vil opstå, og om 20 år vil designtænkning stadig være relevant for, hvordan vi løser det.

Image
Image

Hvilke kompetencer opnår jeg ved at arbejde systematisk med ideide?

Image

Lærer at tøjle kreativiteten

Får styr på kaos i ideudviklingsprocesser

Får konkret erfaring med elevinddragelse i undervisningen

Bliver stærk i designtænkning og faserne i en designproces

Styrker forståelsen for rollen som facilitator

Får redskaber til forberedelse, planlægning og gennemførsel af inddragende processer med elever.

ideide
Design og innovation
i børnehøjde


Til mellemtrin og udskoling

  • 55 øvelser der kan kombineres på 100 vis af forskellige måder.
  • Forslag til opgaver (opgavebanken).
  • 20 Skabeloner.
  • En plakat til klasselokalet.
  • …og et planlægningskort hvor du kan få et overblik over din proces.


ideide

Jarlsmindevej 244
8260 Viby J

email. info@ideide.dk
cvr. DK40148086