Image

Christian Forman
Projektkoordinator og Creative Lead


Kathrine Iversen
Underviser og Konsulent

Image

Henriette Juel
Proceskonsulent


Image

Kathrine Iversen
Underviser og Konsulent


Bag om ideide


Vi ser engagement og involvering som væsentlige drivkræfter for læring. Inddragelse og medbestemmelse i undervisningen og aktiviteter er med til at motivere og skabe mening for børn og unge og skabe rum for kreativitet, innovation, lyst og dannelse.

Inddragelse af børnene/de unge er også med til at skabe et demokratisk og ligeværdigt forum med mulighed for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden. Det styrker børnene/de unges forståelse af sig selv som aktive deltagere i demokratiet og i fremtidens samfund.

Erfaring skaber mening, og mening skaber læring. Vi ser det som væsentligt, at der arbejdes med aktuelle problemstillinger og initiativer. Vi forsøger, at give børnene/de unge ”hands on” erfaringer og kompetencer gennem handlinger, indsigt, viden, engagement og visioner.

Vores øvelser og værktøjer lægger op til at arbejde med ideudvikling, design, prototyper og produktion i værkstedsmiljøer, der peger frem mod vigtige kompetencer, der er centrale i et foranderligt og komplekst samfund.

ideide er en virksomhed, der inddrager og uddanner børn, unge og voksne i design og innovation gennem strukturerede processer.

Skaberne bag ideide er Kathrine Iversen, Henriette Juel og Christian Forman-Ankjær.

Sammen med organisationer i Danmark udvikler vi skræddersyede uddannelsesværktøjer. Vi udvikler løsninger, der passer ind i organisationens hverdag. Vi tager udgangspunkt i den konkrete situation og inddrager alle relevante aspekter i forhold til målgruppen.

Det er væsentligt for os at vores værktøjer tilpasses præcis den sammenhæng, som den skal anvendes i. Det betyder nemlig, at de bliver brugt, og at organisationen tager værktøjerne til sig og bygger videre på dem.

Image

Christian Forman
Projektkoordinator og Creative Lead


Kathrine Iversen
Underviser og Konsulent

Image

Kathrine Iversen
Underviser og Konsulent


Image

Henriette Juel
Proceskonsulent


Image

Erfaring skaber mening, og mening skaber læring.

Image
Anne-Kirstine Kristensen

Sydvestmors Friskole

Christine S. Løhndorf

Børnenes Friskole, Skejby

Berit Fransson

Rasmus Rask skolen, Odense

Lars Beck Johannsen

Beder Skole og Fablab

Gunhild Ross Lauritsen

REUSE Aarhus

Rune O. Skibelund Schou

CFU, VIA Aarhua


De gode løsninger er noget vi skaber sammen


Her er et uddrag af de mennesker, der har været med til at skabe ideide.
Gunhild Ross Lauritsen

REUSE Aarhus

Rune Overvad Skibelund Schou

CFU, VIA Aarhus

De gode løsninger er noget vi skaber sammen.

Vi vil gerne sige tak til de mennesker der har bidraget med viden, dem der har været med til at udvikle ideide og dem der har testet det med deres elever.

Sanne Sested Pedersen

Pædagog, Mårslet fritidsklub

Mark Skiffard

Samsøgades Skole, Aarhus

Rachel Zachariassen

Rasmus Rask skolen, Odense samt Læringskonsulent, Undervisningsministeriet

Lisa Monica Andersen

Ph.d.-studerende, implementering af H&D i folkeskolen


ideide's fundament

Design-tænkning


Gennem en struktureret proces får kreativiteten den ramme, den skal bruge, for at skabe brugbare/værdifulde løsninger på udfordringer. En helt essentiel del af Designtænkning handler om empati og brugerinvolvering, eller sagt på en anden måde handler det om at forstå en udfordring fra brugerens* perspektiv. På den måde udvikler vi noget, som giver værdi.

Designtænkning fokuserer på at stille de rigtige spørgsmål, udfordre antagelser, generere en række muligheder og lære gennem målrettede stadier af iterativ prototyping (gentagende udarbejdelse og test af prototyper).

Designtænkning kombinerer analytisk tænkning med kreativ tænkning, hvilket ikke altid er let. Designtænkning tilbyder mange værktøjer og metoder, der gør det muligt at løse komplekse problemer ved at afdække virkelige behov og empatisere med brugeren.

Designtænkning er en orientering mod læring, der omfatter aktiv problemløsning og tro på egne evner til at skabe forandringer. Det giver en følelse af kreativ selvtillid, der både er alsidig og meget optimistisk. Når du bliver designtænker, forandres måden, hvorpå du ser verden. Problemer bliver til muligheder, fejl bliver blot et middel til at lære og intuition bliver et smukt akkompagnement til analyse.

*Når vi taler om en bruger, så taler vi om personen, der bruger et produkt (telefon, bil, tekande etc.), en service (taxa, sygehus, apps etc.) eller oplevelser (biograftur, surprice party, kajakroning etc.)Image
Image

Double diamond


I Designtænkning bruger man ofte et oversigtsværktøj kaldet Double Diamond til at forstå processen, man går igennem.

Med Double Diamond visualiseres processen på en nem og overskuelig måde. Man starter med at åbne op; undersøge og brainstorme.Herefter lukker man ned og udvælger de ideer, som man vil arbejde videre med. De udvalgte ideer tages igennem en åben diamant, hvor de forbedres, testes og udvikles. Til sidst lukkes processen ned med en færdig idé eller et færdigt produkt. Man kan gå igennem diamanten så mange gange, man vil.

En diamant består af en åben del og en lukket del. I den åbne del handler det om at afdække behov og se muligheder. I den lukkede del handler det om at tage beslutninger og udvælge en løsning, man vil teste.

Designprocessen, som du kommer til at gå igennem med børnene/de unge, er også inspireret af Double Diamond.

Image
Jeg kan få styr på en hel del af min undervisning på meget kort tid (…) Der er så meget hele tiden, så her kan jeg lige krydse 3 ugers undervisning af på én gang. Det er især dejligt som ny lærer. Der er god variation i øvelserne og dermed mulighed for en ny proces hver gang.

– Mark S. N. Sørensen, Lærer, Samsøgade skole, Aarhus C

Image

Image

Skolemessen 2017

Få et indblik i hvordan vi valgte at præsentere design og innovation i børnehøjde til de dansk folkeskolelærere på skolemessen i Aarhus.
Image
Vil du vide mere om vores projekter, workshops eller hvordan vi sammen med organisationer rundt om i Danmark udvikler løsninger, der passer ind i organisationens kontekst og hverdag, så skriv eller ring til Christian.

email. info@ideide.dk
tlf. +45 30 24 30 60