ideide

Engagerende ungeinddragelse

Et værktøj til at arbejde systematisk med ungeinddragelse i det børne- og ungdomsfritidspædagogiske felt.

Til fritids- og ungdomsskoleområdet

I pakken finder du bl.a.:


  • 55 øvelser der kan kombineres på 100 vis af forskellige måder.
  • Forslag til projekter (Projektbanken).
  • 20 Skabeloner.
  • En plakat.
  • …og et planlægningskort, hvor du kan få et overblik over din proces.
Image

Image

Formålet med ideide til fritids- og ungdomsskoleområdet


Ungeinddragelse er et vigtigt pædagogisk indsatsområde i forhold til at udvikle børnenes og de unges interesse for og evne til aktiv medvirken i udviklingen af samfundet og demokratiet. Dette omfatter også udviklingen af børnenes/de unges dømmekraft og kompetencer til at træffe reflekterede valg og gode beslutninger samt udviklingen af evnen til at deltage i forpligtende og udviklende fællesskaber.

Men en tæt og reel involvering af børnene/de unge kan være en kompleks udfordring. Demokrati og aktiv deltagelse kommer ikke af sig selv for børn og unge. Det kan udvikles gennem indflydelse på eget liv og hverdag og gennem inddragelse i aktiviteter, der er en del af deres verden.

For at inspirere til at arbejde med ungeinddragelse og for at give nogle konkrete pædagogiske værktøjer og metoder til at håndtere opgaven, har vi i ideide udviklet ”Engagerende ungeinddragelse” til fritids- og ungdomsskoleområdet. En toolbox til at kvalificere og styrke arbejdet med ungeinddragelse. Toolboxen er målrettet arbejdet med børnene/de unge fra 4. klasse til 18 år.

Det er intentionen at styrke børnenes/de unges kompetencer til at omsætte ideer, drømme og tanker til handling. Børnene/de unge skal forholde sig skabende og kreativt, de skal kende deres omverden som et mulighedsfelt for udfoldelse, og de skal styrke deres tro på at kunne være handlekraftigere medskabere af deres liv og samfund.

Image
Image
Case

Samarbejde med Aarhus Kommune og UngiAarhus


I foråret 2019 startede vi, i ideide, et tæt samarbejde med UngiAarhus omkring udvikling af en UngiAarhus Toolbox og et workshopforløb for medarbejderne i organisationen.

Læs mere
Image

Hvilke kompetencer opnår jeg ved at arbejde systematisk med ideide?

Image

Du lærer at tøjle kreativiteten

Du får styr på kaos i ideudviklingsprocesser

Du får forståelse for faserne i en ungeinddragelsesproces

Styrker forståelsen for rollen som facilitator

Du får redskaber til forberedelse, planlægning og gennemførsel af inddragende processer med børn/unge

Du får konkret erfaring med ungeinddragelsesprocesser


Sådan kommer du i gang med din første proces

Image

Image

Vælg et projekt/opgave fra opgavebanken


Du kan også tilrettelægge dit eget projekt. Du kan evt. bruge en aktivitetsplan, som du finder på www.ideide.dk/Ung-Aktivitetsplan.

Projektbank
ImageImage

Find de øvelseskort du skal bruge, og læg dem på planlægningskortet


Du behøver ikke gå alle faser igennem. Du kan sagtens nøjes med en enkelt brainstormøvelse, eller måske skal du bare evaluere?
Image

Image

Introducere processen for børnene/de unge


Vi skal nu til at starte projektet op. Vi ved, hvad opgaven er, og det kan være fristende at gå i gang med at bygge med det samme. Men for at sikre, at det vi bygger eller udvikler bliver godt, skal vi lave nogle opgaver inden, som hjælper os med at finde inspiration, komme på gode ideer, planlægge vores arbejde og til sidst evaluere det. Det skal disse kort hjælpe os med

Produktet her hedder ideide, og det skal hjælpe os igennem processen fra start til slut.
Image

Hvilke kompetencer udvikler børnene/de unge ved at arbejde med ideides værktøjer?

Image

En styrket evne til at håndtere og handle på udfordringer samt overkomme kompleksitet

Konkrete værktøjer til at udvikle værdiskabende løsninger 

En individuel styrket kreativ motivation og selvtillid

Færdigheder inden for organisering, kommunikation og samarbejde

En indsigt i at problemer bliver til muligheder og fejl bliver blot et middel til at lære

Styrker handlekompetence og medansvarlighed i forhold til at være aktive deltagere i udviklingen af samfundet

Priser20 x ideide +
2 x 4 timers workshop


max 40 personer


Over 2 workshops vil vi introducere ideide, udvikle individuelle aktivitetsplaner, eksekvere og evaluere sammen med medarbejderne. Efter workshop 2 står medarbejderen med blod på tanden og en lyst til ikke bare at udføre flere processer, men også at videreformidle processen og læringen.


Pris*

56.450,- ex moms


Læs mere
Image

*Prisen er eksklusiv rejseomkostninger20 x ideide +
2 x 4 timers webinar workshops


max 20 personer


Over 2 workshops vil vi introducere ideide, udvikle individuelle aktivitetsplaner, eksekvere og evaluere sammen med medarbejderne. Efter workshop 2 står medarbejderen med blod på tanden og en lyst til ikke bare at udføre flere processer, men også at videreformidle processen og læringen.


Pris*

45.450,- ex moms


Læs mere
Image
Image
Vil du vide mere om vores projekter, workshops eller hvordan vi sammen med organisationer rundt om i Danmark udvikler løsninger, der passer ind i organisationens kontekst og hverdag, så skriv eller ring til Christian.

email. info@ideide.dk
tlf. +45 30 24 30 60