Workshop

Workshop for lærere i grundskolen


For lærere i alle fag i den danske grundskole
Image

Hvad indeholder en workshop?

  • Hvad er design og innovation i børne- og ungehøjde?
  • Hvordan tager vi det med ind i klasselokalet?
  • Faserne i en elevinddragelsesproces.
  • Præsentation af designtænkning som metode.
  • Præsentation af ideide’s metoder og arbejde med de forskellige øvelser og redskaber.
  • Rollen som facilitator.
  • Inspiration til at rammesætte meningsfulde processer, der inddrager og motivere eleverne i undervisningen.
  • Præsentation af designtænkning som metode

I vores workshop kommer du til at prøve at arbejde med ideide, teorien bag samt inspiration og gode snakke omkring undervisning af design og innovationsprocesser i grundskolen.


Vi tager udgangspunkt i konkrete eksempler og tager dig igennem de 5 designfaser: Inspiration og research, Idéudvikling, Idéafprøvning, Planlæg & byg og Evaluering. Til sidst kigger vi på, hvordan det helt konkret kan passe ind i din undervisning, og hvordan det kan tilpasses de forskellige fag, som du er lærer i. Det kan være sprogfag, billedkunst, håndværk & design eller noget helt fjerde.

Du kan altså forvente en spændende dag med masser af inspiration og gode snakke om design og innovation i børnehøjde, og en masse håndgribelige øvelser, du kan tage med hjem og direkte ind i klasseværelset.

Image

Priser5 x ideide +
4 timers workshop


max 20 personer


Pris*

19.450,- ex momsImage

*Prisen er eksklusiv rejseomkostninger10 x ideide +
4 timers workshop


max 20 personer


Pris*

24.450,- ex momsImage
Image
Vil du vide mere om vores projekter, workshops eller hvordan vi sammen med organisationer rundt om i Danmark udvikler løsninger, der passer ind i organisationens kontekst og hverdag, så skriv eller ring til Christian.

email. info@ideide.dk
tlf. +45 30 24 30 60